Bywgraffiad

Ceir hyd i Nia Morgan ar lwybr anghysbell rhwng mynyddoedd gwyrdd y Canolbarth a gorwelion onglog Manceinion, weithiau'n torheulo yn ei hetifeddiaeth werinol, dro arall yn cysgodi dan ganghennau mwy allblyg. Gyda chaneuon sy'n frith o felodïau cynnes a llais bydol sy'n brysur hudo ac ysbrydoli, disgrifia Huw Stephens ei cherddoriaeth yn "hyfryd a gonest". Mae'n canu'r gitâr, piano, ffidil a'r delyn yn ogystal â chanu ond ymddengys mai'r hyn sy'n peri'r wefr fwyaf iddi, yn syml, yw'r "gobaith o greu cân allai gyffwrdd enaid rhywun arall".

"Mae yna adegau pan mae'n amlwg bod cerddor medrus ar waith ond hefyd mae yma amrydedd.... Hudolus llwyr: gwefreiddiol - mae ymysg y gerddoriaeth fwyaf trawiadol rwy wedi'i chwarae ar y rhaglen ers hydoedd." (Adam Walton, BBC Radio Wales)